BLUESIDE

Spolu jsme silnější

Společnost BLUESIDE, a.s. vystupovala na finančním trhu jako zprostředkovatel v oblasti investic a pojištění na základě licencí vedených pod Českou Národní Bankou. K 31. říjnu 2019 společnost ukončila svou licenci Samostatného zprostředkovatele v oblasti pojištění a k 31. prosinci 2019 dochází k ukončení oprávnění Investičního zprostředkovatele. Důvodem ukončení činnosti na finančním trhu je interní rozhodnutí vedení společnosti a snaha směřovat od počátku roku 2020 novým směrem.

Vám, našim klientům, kteří jste našim prostřednictvím uzavřeli pojistné nebo investiční smlouvy nadále nabízíme možnost informovat se o svých právech, zásadách ochrany nakládání s Vašimi osobními údaji a možnostech podání stížnosti nebo reklamace.

Nadále pro Vás tedy zůstáváme k dispozici na kontaktní adrese: Michelská 966/74, Michle, 141 00 Praha 4 nebo emailu info@blueside.cz.